Smluvní pojišťovny

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) 111  www.vzp.cz   
Revírní bratrská pokladna (RBP)  213  www.rbp-zp.cz  
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)  207  www.1.ozp.cz  
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (ZPMVCR)  211  www.zpmvcr.cz  
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VoZP)  201  www.vozp.cz  
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ)  209  www.zpskoda.cz  
Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE (ZP-MA) 217   www.zpma.cz  
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)  205  www.cpzp.cz