Ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost jsem převzala od 1 1. 2012 po své mamince MUDr. Janě Čechové, která se svému povolání věnovala téměř 50 let. Ve své práci pokračuji tedy v rodinné tradici a mamince děkuji za to, že mi předala své cenné zkušenosti a rady a mohu tak na její práci navázat.

 

Já sama se práci dětské lékařky věnuji od roku 1988, kdy jsem nastoupila do Fakultní dětské nemocnice na 2. dětskou kliniku, pak jsem pracovala na 1. dětské a onkologické klinice a pak na Pediatrické klinice, která vznikla sloučením obou klinik. Na Pediatrické klinice jsem prošla prací na všech odděleních a posledních 17 let jsem pracovala na JIP. Během této praxe jsem měla možnost se seznámit s diagnostikou a léčbou širokého spektra onemocnění dětského věku, od novorozeneckého období až po adolescenci.

Od roku 1996 vedu ve FN Brno specializovanou ambulanci pro děti s vrozenými poruchami metabolismu lipidů. Tato ambulance je jedním z regionálních center pro diagnostiku a léčbu těchto onemocnění u dětí.  Podílím na se výuce studentů lékařských a nelékařských oboru LF MU v Brně a na přípravě lékařů před atestací z PLDD. Pracuji se na LPS v Brně v rámci pohotovostní služby.

 

 

Dosažené vzdělání:

 • 1988 -  Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno
 • 2001 - Doktorský studijní program – obor pediatrie – titul Ph.D
 • 2016 - Akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního
             vzdělávání - Praktické lékařství pro děti a dorost

 

Dosažené specializace

 • Atestace v oboru pediatrie prvního stupně - 1991
 • Atestace v oboru pediatrie druhého stupně - 1994
 • Specializovaná způsobilost v oboru praktické lékařství pro dětí a dorost - 2009

 

Licence - osvědčení ČLK

Osvědčení k výkonu lékařské praxe, obor pediatrie, 1. 4. 1995, ČLK, evidenční číslo 21198/53

Licence vedoucí lékař a primář v oboru dětské lékařství, 8. 12. 2007, ČLK, evidenční číslo 60126/53

Licence pro výkon soukromé lékařské praxe, lektor v lékařské praxi, odborný zástupce a poskytování poradenských služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, 19. 1. 2008, ČLK, evidenční číslo 60326/53

 

Přehled praxe:

1988 – FN Brno – Dětská nemocnice Pediatrická dětská klinika, sekundární    

            lékař - úvazek ve FN Brno dosud

1996 – LF MU – odborný asistent, Pediatrická klinika - dosud

2005 – 2011 - PLDD, Makovského nám 2, Brno – úvazek 0,2

2012 – dosud - PLDD, Makovského nám. 2, Brno

 

Zdravotní sestra:

Milosava Sattlerová

 

Pro Váš větší komfort máme v ordinaci i čekárně nainstalován ionizátor a čističku vzduchu:

 • odstraňuje drobné částice, které mnohou být příčinou alergií
 • čistí vzduch od bakterií, virů a plísní
 • odstraňuje nepříjemné pachy