CENÍK LÉKAŘSKÝCH VÝKONŮ NEHRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Platný od 1.2.2024

 

Potvrzení přihlášky do MŠ  ............................................................. 300 Kč
Potvrzení zdrav. způsobilosti ke vzdělání - .................................... 300 Kč
Potvrzení zdrav. způsobilosti na zotavovací akce ..........................  300 Kč
Potvrzení zdrav. způsobilosti k tělesné výchově a sportu ............. 300 Kč
Lékařské potvrzení do zahraničí .....................................................  500 Kč
Vystavení náhradních dokladů (duplikát očk. průkazu) ...............  250 Kč
Nadstandardní očkování ...................................................................  350 Kč
Nastřelení náušnic (včetně náušnic) .................................................  600 Kč
Vyšetření zdrav. způsobilosti pro řidičský průkaz ......................... 450 Kč
Oznámení úrazu pro komerční pojišťovnu .................................... 300 Kč
Vyšetření pro životní pojistku (dle náročnosti) ......................... od 400 Kč
Výpis z dokumentace na žádost ....................................................... 400 Kč
CRP pro neregistrované pacienty ................................................... 200 Kč