CENÍK LÉKAŘSKÝCH VÝKONŮ NEHRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Platný od 1.3:2018

 

Potvrzení přihlášky do MŠ - 1 přihláška .........................................

150 Kč

Potvrzení zdrav. způsobilosti ke vzdělání - 1 přihláška ................. 200 Kč
Potvrzení každé další přihlášky .......................................................  100 Kč
Potvrzení zdrav. způsobilosti na zotavovací akce ..........................  200 Kč
Potvrzení zdrav. způsobilosti k tělesné výchově a sportu ............. 200 Kč
Vystavení potravinářského průkazu ............................................... 150 Kč
Lékařské potvrzení do zahraničí .....................................................  400 Kč
Vystavení náhradních dokladů ........................................................  200 Kč
Nadstandardní očkování ...................................................................  250 Kč
Nastřelení náušnic (včetně náušnic) .................................................  400 Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz ......................................................... 350 Kč
Vyšetření pro rozšíření řidičského průkazu ................................... 100 Kč
Oznámení úrazu pro komerční pojišťovnu .................................... 150 Kč
Vyšetření pro životní pojistku (dle časové náročnosti) ............ od 200 Kč
Výpis z dokumentace na žádost ....................................................... 200 Kč
CRP pro neregistrované pacienty ...................................................

150 Kč